زاینــده رود را زاینــده، اصفهــان را زنــده نگـاه دارید

رودخانه زیبا و زندگی‌بخش زاینده‌رود به عنوان بزرگ‌ترین رودخانه فلات مرکزی ایران شناخته می‌شود. این رود که روزگاری پرآب‌ترین رودخانه سرزمین‌های مرکزی ایران به شمار می‌رفت، چندین سرچشمه مختلف در کوه‌های زاگرس دارد. سرچشمه اصلی زاینده رود اما در منطقه کوهرنگ استان چهار محال و بختیاری است. پس از جاری شدن رود و سرازیر شدن آن به سوی اصفهان چندین رود کوچک‌تر هم به آن پیوسته و با هم زاینده رود را شکل می‌دهند.
در چندسال گذشته با کمبود آب در پشت سد زاینده رود، این رود در بیشتر از روز های سال بی آب و خشکیده است و زندگی را برای مردم و کشاورزان این شهر و استان سخت تر کرده است. به امید روزی که زاینــده رود برای همیشه پر آب و جاری باشد.

حفظ طبیعت، آیین زندگیست
گروه طراحی و تولیدی ایـمن آب

دیدگاه ها غیرفعال است