ما به عنوان طراح و تولید کننده مــــحصولات بهداشتی ساختمانی همواره در تلاش بوده ایم تا با بالاترین کیفیت، راه کار های نوآورانه در جهت رفع نیازهای روزمره شما ارائه دهیم، اما دیگر حاضر نیستیم در مواجهه با چالش های زیست محیطی، صـرفا نـــظاره گر باشیم. تصمیم ما برای تغییر نام تجاری ناشی از درک عمیقی از تأثیر محصولات ما بر پایداری زیـست محیطی ست. با تغییر نام تجاری به Sarodi، ما تعهد خود را به طـــراحی و تولید محـــصولات بهداشتی ساختمانی پایدارتر نشان داده و به حفاظت از سیاره خود کمک می‌کنیم.

پایداری چیست؟

پایداری زیست محیطی یعنی تعامل مسئولانه با کره زمین در جهت حفظ منابع طبیعی و جلوگیری از به خطر افتادن توانایی نـــسل های آینده برای برآوردن نیازهایشان. پایداری زیست ‌محیطی عبارت است از اقدام به ‌گونه‌ای که تضمین کند نسل‌های آینده منابع طبیعی را برای زندگی برابر، اگر نگوییم بهتر، مانند نسل‌های کنونی در اخـــــتیار داشته باشند. پایداری سنگ بنای ارزش ها و آرزوهای ماست. ما قویاً به نیاز مبرم به حفاظت و احیای محیط زیست خود برای نسل‌های فعلی و آینده اعتقاد داریم. پایداری یــک روند گذرا نیست، یک سبک زندگی است که قدرت تغییر دنیای ما را دارد. با پذیرش این سبک زندگی، جهانی را ترویج می‌کنیم که در آن انسان‌ و طبیعت بتوانند در کنار یکدیگر رشد کنند.

در این محیط باید زیست...

ســـــارودی نام تــــــــــجاری جدید ما، برگرفته از تعهد ما به محـــیط زیست، شور و اشتیاق ریشه دار و تلاش بی وقفــه مــا بــرای کشــــف راه کــار های نوآورانـــه در جهـــت ایجــاد یک زندگــــی پایــدار، نه فقـــط بــرای خودمان،بلکه برای کل بشریت می باشد. مـــا بر ایـن باوریــم که نام ایمــن آب در عیـــن اینکــه گرامـــی و ارزشمند اســـت،دیــگر هویت و هدف جدید مــا را به طور کامـــل پوشــش نمیدهــد.ماموریــت ما در ســارودی ایجاد آیـنده ای بــهتر و پایـــدار تر بـــرای سیاره مـــا و نســـل های آینــــــده مــی باشد.این نشــان دهنــده تـلاش و عـــزم مــا در جــهت ایـــجاد تاثیر مثبت بر محیط زیست و الهام بخشیدن به دیــگران برای پیوســــتن به مـــــا در این ســــفر تحـــول آفـریـــن می باشد.

تاثیر محصولات سارودی بر پایداری

توانمند سازی تغییر از طریق نوآوری

ما نقش مهمی را که محصولاتمان در شکل دادن به پایداری زیست محیطی ایفا می‌کنند را درک کرده ایم. به همین دلیل است که ما خود را وقف طراحی و تولید تجهیزات بهداشتی ساختمانی برای کمک به پایداری زیست محیطی کرده ایم. با Sarodi، می‌توانید مطمئن باشید که هر محصول با تفکری طــراحی شده است تا تأثیرات زیست‌محیطی را به حداقل برساند و تفاوتی واقعی در تلاش برای دنیای پایدارتر ایجاد کند.

استفاده سنتی از "بطری های مایع شوینده یکبار مصرف" باعث شده مقدار بسیار زیادی از این بطری های مایع شوینده در محل های دفن زباله یا اقیانوس ها قرار بگیرند. جامایع های سارودی جایگزینی سازگار با محیط زیست برای کاهش تولید و مصرف "بطری های مایع شوینده کم حجم" هستند، جامایع های دیواری و توکـــار ما نه تنها نیازهای بهداشتی روزانه را برآورده می‌کند، بلکه به ایجاد یک محیط پایدار تر کمک می‌کنند.

8 لیتر مصرف آب

24 لیتر در روز (3 بار استفاده در روز)
720 لیتر در ماه

8640 لیتر در سال

2 لیتر مصرف آب

6 لیتر در روز (3 بار استفاده در روز)
180 لیتر در ماه

2160 لیتر در سال

سبک زندگی پایدار

فراتر از محصولاتمان، ســــارودی به تـــرویج ســـبک زنــدگی پایدار می پردازد. ســبک زنــــدگی پایـــدار یــعنی درک اینکه چگونه انتخاب های ســـبک زندگی ما بر دنیای اطرافـــمان تــــأثیر می گـــذارد و راه هـــایی برای زنــــدگی بـــــهتر و ســــبک تر برای همه پــــیدا کنیم. با شروع این فصل جدید، از شــــما هـــمراه عـــزیز و گرانـــقدر دعـــوت می کنیم که بخشی از چــشم انداز ما باشـــید. حــــمایت و مشارکت شــــما نــقــش مهمی در ســـاخــتن آینـــده ای بهتر در کـــنار یکدیگر دارد. با مشارکت شما، ما می‌تـــــوانیم به نـــــــوآوری و توســــــعه راه‌کار‌های پایدار ادامه دهیم که نه تنها برای شما، بلکه برای دنیای مشترک ما نیز مفید است.

صدف، نماد سارودی

انتخاب صدف به عنوان نماد سارودی فراتر از جذابیت زیبایی شناختی آن، نشان دهنده ماهیت و تعهد ما نسبت به پایداری زیست محیطی است. بیایید به دلایلی بپردازیم که چرا صدف به نماد سارودی تبدیل شده است:

محافظت:

درست مانند صدف که پوششی محافظ برای موجــودات ساکن در خود ایجاد می کند، سارودی نیز قصد دارد از سیاره ما و اکوسیستم های آن محافظت کند . صدف نمادی از محافظت و مراقبت است و اهــمیت پرورش و حـــفظ محیط زیست را به ما یادآوری می کند.

هماهنگی و هارمونی:

صدف گواهی بر همزیستی هــماهنگ بین حـــیات دریـــایی و اقیانوس است. طراحی پیچیده و تقارن کامل آن، منعکس کننده هارمونی موجود در طبیعت است. سارودی از این هارمونی الـــهام می گیرد و تلــاش می کند تا رابـــــطه ای هماهنگ بین انسان و محیط زیست ایجاد کند. از طریق شیوه‌هـای پایدار، ما به دنبال حفظ تعادل اکوسیستم‌ خویش و پرورش جهانی هــــستیم که در آن انسان‌ها و طبیعت در کنار یکدیگر رشد ‌کنند.

بازسازی محیطی:

صدف ها نقش اکولوژیکی منحصر به فردی در محیط های دریـایی دارند. آنها زیستگاه هایی را برای موجودات مختلف فراهم می کنند و به بازسازی و حــفظ اکوسیستم های ساحلی کمک می کنند. به طور مـــشابه، ســارودی آینده ای را متصور است که در آن اقدامات ما به بازسازی مـحیط زیـــست کمک می کند. با طراحی محصولات پایدار و ترویج سبک زندگی پــایدار، هـــدف ما ایجاد یک اثر مثبت است.

زیبایی وصف نشدنی:

زیبایی بدیع صدف، انسان را در طول تاریخ مجذوب خود کرده است. الگوهای اسپیرال، منحنی های ظریف و رنگ های کمانی رنگ، حس شگفتی و تــحسین را برمی انگیزد. سارودی زیبایی ذاتی صدف را درک کرده و آن را به عنوان نمادی از برند در آغوش می گیرد. ما معتقدیم که پایداری ســـبک و ظـــــرافت طراحی محصولات ما را به خطر نمی اندازد. تعهد ما به طــــــراحی و تولید محصولات خیره کننده و بی عیب و نقص در مسیر ایجاد زندگی سالم و پایدار است.

جایگاه جدید
گره صنعتی ایمن آب

به عنوان بخشی از استـــراتژی ریبرندینـــگ ما ، بــــرند ایمن آب به یک هـــلدینگ صنعتی تبدیل خواهد شد. ایمن آب همچنان به عنوان برنـــد مـــادر ، نقـــش حـــیاتی خود را در ایــن صـــنعت ایفــا خــــواهد کـــرد و بر خانواده ای از برند های متعد،به تعالی و پایــــداری نظــــارت خواهد کرد.ســـارودی یک برند زیرمجــموعه در هلدینگ ایمن آب و پیشرو در تولید و عرضه تجهیزات بهداشتی ساختماتی پایدار خواهد بود. به عنوان بخشی از استـــراتژی ریبرندینـــگ ما ، بــــرند ایمن آب به یک هـــلدینگ صنعتی تبدیل خواهد شد. ایمن آب همچنان به عنوان برنـــد مـــادر ، نقـــش حـــیاتی خود را در ایــن صـــنعت ایفــا خــــواهد کـــرد و بر خانواده ای از برند های متعد،به تعالی و پایــــداری نظــــارت خواهد کرد.ســـارودی یک برند