آب را دریـــابـــیـم، گــوهــری نــایــاب اســت

قسمت دوم مستند فـنـا یـا بـقـا

گروه طراحی و تولیدی ایمـن آب
طراح و تولید کننده لوازم بهداشتی ساختمانی

هنگامی که بحث خشکسالی و کمبود آب مطرح می شود، بیشترین توجه به این امر جلب می شود که چگونه عمل کنیم و چه تمهیداتی به عمل آوریم تا آب کمتری مصرف کنیم و از اصراف و ضایع شدن آب جلوگیری کنیم.
غافل از اینکه برای تولید هر کالایی آب مورد نیاز است و بیشترین آب شیرین در دسترس برای تولید غذا مصرف می شود. تولید غذا مشروط به دسترسی به آب و منابع زمین است.

با همرسانی این مطلب با دوستان، آشنایان و همسایگان خود می توانیم به حل این بحران جهانی کمک کنیم.

دیدگاه ها غیرفعال است