آیا می دانید درختان بلوط یکی از گونه‌های گیاهی شاخص در جنگل‌های مناطق زاگرسی هستند که هر بذر آن هفت تا هشت سال زمان می‌برد تا حدود ۷۰ سانتی‌متر رشد کند و هر نهال آن که کاشته شود ‌پس از ۴۰ سال بذر می‌دهد.

دیدگاه ها غیرفعال است