جامایع

جامایع یکی از اقلام بهداشتی کاربردی ضروری برای رعایت بهداشت فردی است. در ادامه شما می توانید انواع جا مایع ساخت ایمن آب را مشاهده کنید.

جامایع مدل ونیز دوقلو

۱۰۲,۰۰۰ تومان
مدل ونیز دوقلو ایمن آب را با اطمینان از عدم پیشامد خوردگی در مکانیزم یا وجود هر گونه نشتی برای

جامایع مدل ایما

۱۶۰,۰۰۰ تومان۳۸۵,۰۰۰ تومان

جامایع مدل کنزو

۹۲,۰۰۰ تومان۳۳۰,۰۰۰ تومان