جامایع

جامایع یکی از اقلام بهداشتی کاربردی ضروری برای رعایت بهداشت فردی است. در ادامه شما می توانید انواع جا مایع ساخت ایمن آب را مشاهده کنید.

جامایع مدل ایما فوم ساز

۲۴۲,۰۰۰ تومان۳۸۵,۰۰۰ تومان

جامایع مدل ونیز دوقلو

۱۲۰,۰۰۰ تومان
مدل ونیز دوقلو ایمن آب را با اطمینان از عدم پیشامد خوردگی در مکانیزم یا وجود هر گونه نشتی برای

جامایع مدل ایما

۱۷۵,۰۰۰ تومان۴۲۵,۰۰۰ تومان

جامایع مدل کنزو

۱۰۰,۰۰۰ تومان۳۶۳,۰۰۰ تومان