شبکه های اجتماعی

  آدرس ایمن آبآدرس :  اصفهان، فلکه دانشگاه صنعتی، ابتدای شهرک صنعتی محمود آباد

  تماس با ایمن آب تلفن :   4-33807780-031

  فکس ایمن آب فکس:   33807785-031

  ایمیل ایمن آب ایمیل مدیریت :  info@imenabco.com

  ایمیل ایمن آب ایمیل فروش :   sales@imenabco.com

  پیامک ایمن آبسامانه پیامکی :  3000322025

  واتساپ ایمن آبواتس‌اَپ :   09202322025