شبکه های اجتماعی

  آدرس ایمن آبآدرس: اصفهان، فلکه دانشگاه صنعتی، ابتدای شهرک صنعتی محمود آباد

  تماس با ایمن آب تلفن: 03133120، 4-33807780-031

  فکس ایمن آب فکس: 33807785-031

  ایمیل ایمن آب ایمیل مدیریت: info@imenabco.com

  ایمیل ایمن آب ایمیل فروش: sales@imenabco.com

  پیامک ایمن آبسامانه پیامکی: 3000322025

  واتساپ ایمن آبواتس‌اَپ: 09202322025