جامایع توکار ایمن آب دارای گواهی ثبت اختراع ID98895
قابلیت اتصال به مخازن ۴ لیتری جهت اماکن عمومی
مجهز به سیستم قفل جهت استفاده در اماکن عمومی
کاربری آسان با یک دست
خروج مایع متناسب با میزان فشار دست
ماندگاری و عدم تبخیر مایع داخل مخزن به دلیل طراحی منحصر به فرد محصول
عدم خوردگی مخزن (متریال abs)
شارژ مایع شوینده بدون نیاز به باز شدن مخزن
خروج مایع شوینده با اولین اشاره با گذشت زمان از آخرین استفاده
شارژ مایع با استفاده از پیمانه برای جلوگیری از سرریز شدن مخزن
مجهز به چکه گیر

دیدگاه ها غیرفعال است